Visit Us On Facebook
Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija 1

Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Za provedbu investicije C1.1.1.R6-I1 u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti osigurano je 250.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Investicija će se Opširnije…

Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2022./2023. godini 2

Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2022./2023. godini

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2022./2023. godini, vezano uz provedbu mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja Opširnije…

Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema 4

Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti i u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024. pokreće Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti na Opširnije…

JAVNI POZIV za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu 5

JAVNI POZIV za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini te prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2022. godini. Jednom projektu je po ovom Opširnije…

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 6

PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU

Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina). Pravila financiranja Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. Opširnije…

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE 7

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u: unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta Opširnije…

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini 14

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini. Svrha i cilj poziva je psihološko i socijalno osnaživanje Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook