Visit Us On Facebook
Prijavite se na Spring business camp 2022 2

Prijavite se na Spring business camp 2022

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu, od 3. do 6. travnja 2022. organizira Spring business camp. Program Spring business campa je namijenjen svima koji imaju poslovnu ideju ili prototip koji žele unaprijediti kroz četverodnevni intenzivni program mentoriranja. Tijekom Spring business camp-a odabrani kandidati Opširnije…

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini 3

Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini

Sukladno ovome Javnom pozivu Ministarstvo će dodjelivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022. Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustva i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti. Opširnije…

Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU 4

Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU

Kroz projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije educira studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima. Kroz različite aktivnosti te predavanja i radionice polaznici Akademije će upoznati sustav EU fondova te će ujedno imati priliku Opširnije…

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA POTICANJA „PLASTIC FREE ZONE" 5

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA POTICANJA „PLASTIC FREE ZONE”

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „PLASTIC FREE ZONE” je podupirati mjere koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanju otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim područjima prirode. Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih Opširnije…

Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš 6

Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta” (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. „Divlja odlagališta” predstavljaju iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora. Kao mogući izvor Opširnije…

Novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi 7

Novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 23. veljače 2022. godine peti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje Opširnije…

Otvoreni Javni poziv za dodjelu novčane potpore udrugama u 2022. godini 8

Otvoreni Javni poziv za dodjelu novčane potpore udrugama u 2022. godini

Svrha i cilj poziva je financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od posebnog značaja i interesa za braniteljsku i stradalačku populacije iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane uslijed posebnih i/ili izvanrednih okolnosti. Prihvatljivi Opširnije…

U e-savjetovanju Natječaj za skladišne kapacitete za žitarice i uljarice 9

U e-savjetovanju Natječaj za skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Ministarstvo poljoprivrede je u utorak, 22. veljače 2022. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Natječaj koji se odnosi na ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice iz Programa ruralnog razvoja, sve u cilju podizanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva. Ukupna vrijednost Natječaja iznosi 150 Opširnije…

Modernizacijski fond 10

Modernizacijski fond

Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom. Modernizacijski fond se financira iz 2% od ukupne količine emisijskih jedinica koje će biti dostupne na tržištu u Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook