Visit Us On Facebook
Ciljana znanstvena istraživanja 6

Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv Ciljana znanstvena istraživanja. Svrha ovo poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja. Program Ciljana znanstvena istraživanja podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode  u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja Opširnije…

Poduzetnici, prijavite se za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2 7

Poduzetnici, prijavite se za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“ (BOND 2) poziva potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za Opširnije…

Objavljen Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ iz Modernizacijskog fonda 13

Objavljen Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ iz Modernizacijskog fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Cilj Poziva je da poduzeća sama proizvode energiju za vlastite potrebe čime bi, između ostalog, smanjila ovisnost o nabavi energije na tržištu i troškove energenata. Ukupan raspoloživ iznos Opširnije…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa za ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi 14

Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa za ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi

Svrha Javnog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve emisija stakleničkih plinova, prilagodbe klimatskim promjenama te te da sagleda njihov utjecaj i ocijeni stupanj ranjivosti i rizika za ključne sektore. Ta ocjena će poslužiti kao podloga za određivanje prioritetnih mjera lokale i/ili regionalne Opširnije…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 15

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Svrha ovog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. i Izmjenom i dopunom Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, Opširnije…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture 16

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture

Predmet ovog Javnog poziva za nepotrebno sufinanciranja projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Svrha ovog Poziva je jačanje kapaciteta svih javnih ustanova koje Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook