Visit Us On Facebook
PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE 1

PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVIMA ZBOG NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA USLIJED PROVEDBE NAREĐENIH MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Cilj Programa je dodjela potpore za nadoknadu gubitka prihoda zbog naređenih mjera koje su na snazi zbog kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge sukladno relevantnim regulativama i mjerama kontrole bolesti, odnosno nemogućnosti držanja svinja. Proizvođači svinja na čijem objektu nije moguće držati svinje nisu u mogućnosti ostvarivati prihod. Zbog navedenih Opširnije…

PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBOLJE OD 2023. DO 2027. GODINE 2

PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBOLJE OD 2023. DO 2027. GODINE

Cilj ovog programa je zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativan trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i osigurala stabilnost opskrbe u prehrambenom lancu. Program se provodi Opširnije…

PROGRAM POTPORE ZA OČUVANJE PROIZVODNJE PRASADI NA PODRUČJU ZONE OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE 3

PROGRAM POTPORE ZA OČUVANJE PROIZVODNJE PRASADI NA PODRUČJU ZONE OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Cilj Programa je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi povećane troškove držanja uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja te povećanim troškovima hranidbe uzrokovanim provedbom naređenih mjera počevši od 26. lipnja 2023. kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj. MJERA U PROVEDBI PROGRAMA: U okviru ovoga Programa omogućiti će se isplata potpore Opširnije…

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu 4

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti. Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima: 1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike 2. Razvoj programa Osiguranje sredstva Ovim Pozivom Opširnije…

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTRPORE ZA KOMPENZACOJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSTVA 5

JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA POTRPORE ZA KOMPENZACOJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSTVA

Cilj Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj. Opširnije…

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu 6

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih potpora u obliku subvencija za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije za sljedeće namjene: 1. Unos pernate divljači, 2. Stimulacija odstrjela predatora, 3. Unos zeca običnog, 4. Nabava sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi, 5. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač, Opširnije…

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu 7

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz sljedeće mjere: Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su: Ukupan iznos potpore po pojedinom projektu ne može biti veći od 50.000,00 EUR UVJETI ZA PODNOSITELJE PRIJAVE Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave javnog Opširnije…

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu 8

Objavljen Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu

Cilj je Poziva razvoj programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnog dopunskog programa potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području cijele Republike Hrvatske. Prihvatljivi predlagatelji: tko može podnijeti prijavu?  Koliko prijava može podnijeti isti predlagatelj? Programske aktivnosti koje se financiraju na temelju Poziva Prihvatljivi troškovi koji će se financirati Opširnije…

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini 9

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini

Temeljni cilj raspisivanja Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja 2024. godini je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske. IZNOS FINANCIJSKE POTOPORE: Raspoloživa sredstva u Opširnije…

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju 10

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EUR-a, od čega: – za mikro, male i srednje korisnike (od 10.000/15.000 Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook