Visit Us On Facebook

6. rođendan Razvojne agencije Daruvar

Objavio Filip Medak

Danas slavimo šesti rođendan! U ovih 6 godina Razvojna agencija Daruvar (RADA) broji puno odobrenih projekata.  Kroz 6 godina Razvojna agencija surađivala je sa raznim institucijama, udrugama, OPG-ovcima, poduzećima, gradovima, općinama. U 6 godina RADA napisala je i pripremila 663 projekta, od kojih je 339 odobreno, a 76 u evaluaciji.  Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 14.586.013,00 EUR.

Danas RADA broji osam zaposlenika s ravnateljicom Nicol Polenus. A osim pripreme i provedbe projekata, RADA provodi i osposobljavanje za Tehničara za telekomunikaciju te ima usluge digitalnog brandinga, marketinga i grafičkih usluga.

Od mnoštvo projekata spomenuli bismo najnovije :

Odobren je projekt koji je prijavljen preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Kroz projekt će se nabaviti 7 moloka (polupodzemni kontejneri) za grad Daruvar. Nabavom polupodzemnih kontejnera utjecat će se na daljnji razvoj komunalne infrastrukture te će se smanjiti rizik od nastanka divljih odlagališta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će ovaj projekt u iznosu od 15.795,00 eura. Ovim projektom potiče se stanovnike grada na odvojeno prikupljanje otpada te će se taj način smanjiti onečišćenje okoliša!

Ove godine RADA je poslala prijavu za Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini. Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je 17.280,00 eura Gradu Daruvaru! Odobrena sredstva iskoristit će se za sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih na području Grada Daruvara. Financijska potpora uključuje troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. Ovim projektom se želi olakšati život mladima i mladim obiteljima na području grada.

Razvojna agencija pripremila je još jedan zanimljiv projekt koji dolazi sa nazivom Konjički centar Daruvar I. faza. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije odobrilo je sufinanciranje projekta u iznosu od 38.000,00 eura. U prvoj fazi projekta planiraju se pripremni radovi za zgradu Konjičkog centra koji će se nalaziti na hipodromu.

Jedan od većih projekata ove godine, koji je Razvojna agencija prijavila je Planinarimo do zvijezda. Razvojna agencija poslala je prijavu u sklopu javnog poziva iz NPOO-a Ministarstva turizma i sporta. Riječ je o specijalizaciji hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Projektna prijava je poslana te se čekaju rezultati. Projektom je planirana izgradnja planinarskog doma Petrov vrh, zvjezdarnice, planetarija i vidikovca te uređenje Slavonskog planinarskog puta. Područje provedbe projekta je Međunarodni park tamnog neba Vrani kamen. Iznos projekta je 6.636.140,00 eura, a iznos sufinanciranja je 100%. U projektu će osim prijavitelja Grada Daruvara, sudjelovati i sedam projektnih partnera koji će zajedničkom sinergijom raditi na realizaciji aktivnosti. Navedenim projektom povećat će se kvaliteta ponude turističke destinacije daruvarskog područja unapređenjem infrastrukture, produljenje sezone, poticanje održivog oblika turizma prilagodbom infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi digitalnoj i zelenoj tranziciji, zadovoljni su u Gradu.

Još jedan veliku projekt koji je pripremila Razvojna agencija Daruvar je projekt koji je prijavljen na Program Interreg VI-A IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro. Grad Daruvar je nositelj projekta, a partneri su Bosna i Hercegovina (Razvojna agencija Gradiška), Crna Gora (Opština Kotor) te Razvojna agencija Lira Lipik. Iznos predviđen za Grad Daruvar je 667.742,08 eur. Ukupna vrijednost projekta je 1.462.747,45 eur. Projektom je predviđena rekonstrukcija i opremanje zgrade koja će biti poslovni centar na adresi Antuna Mihanovića 10, Daruvar. Zgrada je predviđena za sve poduzetnike za njihovo poslovanje, posebice za optičko-telekomunikacijske sustave te za Razvojnu agenciju Daruvar kao poduzetničku potpornu instituciju.

RADA je pripremala projekt koji je također prijavljen Program Interreg VI-A IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro . Lipik je nositelj, Crveni križ Daruvar je partner kao i Grad Gradiška te Bar. Kroz projekt će se provesti rekonstrukcija Crvenog križa Daruvar kako bi se deinstitucionalizirale socijalne aktivnosti te su predviđene mnoge aktivnosti za osobe starije životne dobi. Projektom će se rekonstruirati dio unutrašnjeg prostora te vanjska ovojnica zgrade. Vrijednost projeta za GDCK Daruvar je iznad 230.000,00 eur.

Prijavljen je i projekt za nastavak priče „Safe together-Risk prevention in the cross border area”. Grad Gradiška je nositelj projekta, a Grad Daruvar je  partner. Kroz ovaj projekt izgradio bi se toranj za ispostavu HGSS-a Daruvar koji će im služiti za vježbe spašavanja. Vrijednost projekta za Grad Daruvar je iznad 400.000,00 eur.

Četvrta prijava na Program Interreg VI-A IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro se odnosi na uređenje Rimskog trga na Trgu Franje Tuđmana u Daruvaru. Na trgu bi se uredio interpretacijski centar koji bi bio vezan za Rimljane. Ukupna vrijednost projekta za Grad Daruvar je iznad 640.000,00 eur.

Projektne prijave za Program Interreg VI-A IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro se zaprimaju do 02. kolovoza  te u prvom kvartalu slijedeće godine očekujemo rezultate.

Razvojna agencija prijavila je i tri zgrade na energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a to su Dom za starije i nemoćne osobe „Ljudevite pl. Janković“ Daruvar te Gradska sportska dvorana i dvorana Sokol. Ukupan iznos projekta za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 1.264.712,01 eura te se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.012.783,70 eura. Ukupni iznos za obnovu dvorane Sokol iznosi ukupno 565.695,40 eura te je sufinancirane od strane Fonda u iznosu od453.283,03. Ukupni iznos projekta za Dom za starije i nemoćne iznosi  ukupno 788.895,89 uz sufinanciranje od strane Fonda u iznosu od 632.095,05 eura. Projekti su u evaluaciji te željno iščekujemo rezultate.

Energetska obnova zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana je već u tijeku te je zgrada prošla na natječaju za energetsku obnovu zgrada koja je bila prošle godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 128.551,45 eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekt u iznosu od 79.923,95 eura

Još jedan od projekta koji je prošao je i izgradnja solarnih panela u Termalnom  vodenom parku „Aquae Balissae“ Daruvar. Fond za zaštitu okoliša iz Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije sufinancirat će izgradnju panela. Kroz ovaj projekt na krov postojeće građevine ugradit će se integrirana sunčana elektrana. Cilj instaliranja fotonaponske elektrane je povećanje energetske učinkovitosti objekta, ali i ušteda. Fond sufinancira 40% iznosa, a ukupni iznos će biti oko 119.450,00 eur.

Neke od projekta koje Razvojna agencija provodi su i Vrtić koji gradi budućnost djece gdje je produžen rad vrtića (ukupan iznos projekta: 200.580,92 eur, 85% sufinanciranje Europskog socijalnog fonda i 15% Republike Hrvatske). Novi projekt koji je prošao je projekt za Maticu umirovljenika Daruvar koji se prijavio na Poziv „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Kroz projekt je omogućeno sufinanciranje udruge tri godine te  im je odobren iznos od 25.000,00 eur po godini.

Ove godine obilježili smo 10 godine od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Razvojna agencija Daruvar 30.06.2023. organizirala je Dane otvorenih vrata EU projekata u Daruvaru, Stari Slavik. Svi zainteresirani građani mogli su doći vidjeti što se sve napravilo na Starom Slaviku pomoću EU projekata. Tako su mogli doći i obići tri zgrade iznutra i izvana koje su se obnovile preko EU projekata: Zgrada Zajednice tehničke kulture Daruvar (STEMiziraj se i educiraj-Europski socijalni fond) HGSS-Ispostava Daruvar (Safe together-Risk prevention in the cross-border area, Europski fond za regionalni razvoj i IPA II fondova Europske unije) i Digitalni inovacijski centar Daruvar (Development through Digital Innovative HUBs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor, Interreg IPA CBC-HR-BA-ME prekogranična suradnja).

Projekt STEMiziraj se i educiraj je još uvijek u provedbi te se kroz projekt održavaju razne radionice i edukacije u prostorima Zajednice tehničke kulture Daruvar. Sve informacije vezano uz održavanje radionica možete pratiti na stranicama Zajednice tehničke kulture Daruvar.

Također, na području Stari Slavik  u DIH-u, RADA je podijelila diplome prvoj generaciji OTS-ovaca. OTS edukacija je šestomjesečno osposobljavanje  za tehničara za telekomunikaciju. Edukacije se održavaju u Digitalnom inovacijskom centru Daruvar gdje je svakom polazniku osigurano računalo, ugodna atmosfera za rad te profesionalna i prijateljska podrška predavača. Edukacije traju pet dana u tjednu, osam sati dnevno. Svim polaznicima osigurana je mjesečna naknada razmjerno danima provedenim na osposobljavanju te putni troškovi. Prijaviti se mogu osobe iz cijele Hrvatske koje su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) u trenutku prijave te imaju završeno minimalno četiri razreda srednje škole. Edukacija je mjera HZZ-a koju provodi Razvojna agencija u suradnji s Gradom Daruvarom te Roaming Networksom.

Ove godine očekuje se nova generacija polaznika te su prijave još uvijek otvorene. Pozivamo sve zainteresirane da nam se jave na e-mail rada@daruvar.hr ukoliko su zainteresirani za edukacije ili da se prijave preko naše stranice www.rada.hr.

6. rođendan Razvojne agencije Daruvar 10

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te se nalazimo na u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. Proračun Europske unije najveći je do sad te iznosi 1 824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Razvojna agencija marljivo radi na novi projektima te ih očekuje još više u novom razdoblju.

Iz nove financijske omotnice očekujemo puno novih projekata te nastavke „starih“ projekata poput ZAŽELI, produljeni boravak u vrtiću i sl. Prema informacijama Ministarstva  rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike očekuje se nastavak Poziva Zaželi. Ministarstvo je najavilo objavu novog Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – prevencija institucionalizacije” za ponedjeljak, 21. kolovoza 2023. RADA se veseli nastavku ove priče jer se kroz ovaj projekt može pomoći najpotrebitijima te pomoći teško zapošljivim osobama.

Želimo se zahvaliti svima na podršci i suradnji, a posebno našem osnivaču Gradu Daruvaru.

Stojimo svima na raspolaganju i veselimo se budućim projektima i suradnjama!

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook