Visit Us On Facebook

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Objavio Filip Medak

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EUR-a, od čega:

– za mikro, male i srednje korisnike (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) 40.500.000,00 EUR-a

– za velike korisnike (>250.000 EUR-a SO) 13.500.000,00 EUR-a

– za ekološke proizvođače 6.000.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

(1) Uvjeti prihvatljivosti korisnika, opći i specifični uvjeti prihvatljivosti projekta i ulaganja, troškova i kriteriji odabira propisani su Pravilnikom.

(2) Uvjeti prihvatljivosti dokazuju se dokumentacijom propisanom u Prilozima 1, 2 i 3 ovoga Natječaja koju dostavlja korisnik te provjerama podataka od strane Agencije za plaćanja iz dostupnih registara i baza podataka nadležnih institucija.

(3) Korisnik i konzultant korisnika u obvezi su popuniti i potpisati Izjavu o nepostojanju sukoba interesa za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN) iz Priloga 4 ovoga Natječaja.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače 2024. do 12:00 sati, a detalje pogledajte ovdje.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-za-provedbu-intervencije-73-10-potpora-za-ulaganja-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook