Visit Us On Facebook

8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Objavio RADA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR

Intenzitet javne potpore Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Prijave su moguće od 11. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook