Visit Us On Facebook
NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. za intervenciju „58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda“ 2

NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda“

Predmet Natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. Prihvatljivi korisnici sredstava u intervenciji 58.1.a.01. Opširnije…

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima 3

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane). Ovim Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom kao Opširnije…

Razvojna agencija Daruvar završila je edukaciju druge generacije optičko telekomunikacijskih tehničara!  4

Razvojna agencija Daruvar završila je edukaciju druge generacije optičko telekomunikacijskih tehničara! 

Krajem prošle godine, Razvojna agencija Daruvar aplicirala je na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za šestomjesečno osposobljavanje na radnom mjestu. Sudjelovati su mogli prijavljeni na HZZ-u s minimalno završenom srednjom školom. Kroz odobreni iznos od 43.047,73 eura sufinancirali su vanjske predavače, nastavni materijal i dvije plaće mentora. 30. svibnja završena Opširnije…

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje 17

76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz članka 8. Pravilnika Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne Opširnije…

JAVNI ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 18

JAVNI ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE POTICANJA MJERA ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Pravo korištenje sredstava Fonda, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave, te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici te koji Opširnije…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva 19

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja. Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici koji Opširnije…

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2024. godini 20

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2024. godini

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, potpora male vrijednosti kroz slijedeće mjere: Mjera 2. Sufinanciranje uređenja proizvodno-poslovnih objekata i obrtničkih radionica Korisnici mjere su mikro, male i srednje tvrtke, te obrti sa sjedištem u BBŽ koje uređuju i/ili dograđuju postojeće proizvodno-poslovne objekte i obrtničke radionice Opširnije…

Objavljen Poziv „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ 22

Objavljen Poziv „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljive aktivnosti: Iznos potpore: Rok Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook