Visit Us On Facebook
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024. 1

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Republike Hrvatske. Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni poziv je: – mali šumoposjednik u skladu s člankom 14. stavkom 3. Zakona o šumama (,,Narodne novine, br.: 68/18, 115/l8, 98lI9,32l2O,I45l2O i loll23) koji ima šumu Opširnije…

Procjena prilika za digitalizaciju poslovanja uz popratno savjetovanje 2

Procjena prilika za digitalizaciju poslovanja uz popratno savjetovanje

Enterprise Europe Network (Europska poduzetnička mreža Hrvatske) u sklopu ovog poziva omogućuje procjenu prilika za digitalizaciju poslovanja za 5 poduzeća. Procjena uključuje inicijalnu analizu, popratno savjetovanje te izradu izvješća o mogućnostima i prilikama za uvođenje novih tehnologija u poslovanje. Inicijalna analiza će se provesti uz pomoć alata razvijenog od strane njemačkog Udruženja strojarske Opširnije…

LIFE Prijelaz na čistu energiju 3

LIFE Prijelaz na čistu energiju

Pozivaju se svi dionici koji aktivno rade na ubrzanju prijelaza na čistu energiju i dekarbonizaciji Europe da dostave svoje projektne ideje. LIFE poziv na dostavu projektnih prijedloga za potprogram Prijelaz na čistu energiju 2023. ima 13 tema za financiranje koje pokrivaju važne aspekte olakšavanja prijelaza na čistu energiju. Stopa sufinanciranja je 95% projektnih troškova. Opširnije…

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZAA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA 2021. – 2027. SPECIFIČNI CILJ 2. vii 4

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZAA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA 2021. – 2027. SPECIFIČNI CILJ 2. vii

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2 vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika Opširnije…

Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv 5

Dodjela STEM i ICT stipendija – Drugi Poziv

Svrha poziva je povećana dostupnost i zapošljivost diplomanata u STEM i ICT područjima na sveučilišnoj prijediplomskoj razini studija, sveučilišnoj diplomskoj razini studija, sveučilišnoj integriranoj prijediplomskoj i diplomskoj razini studija, stručnoj kratkoj razini studija, stručnoj prijediplomskoj razini studija i stručnoj diplomskoj razini kroz Program dodjela stipendija za akademsku godinu 2023./2024. Predmet Opširnije…

Ostavi dobar trag 6

Ostavi dobar trag

Program Ostavi dobar trag inicijativa je Erste zaklade i Erste banke koju provode u suradnji s partnerima – zakladom Solidarna, Panda komunikacijama i Social Prudence Consulting. rogram Ostavi dobar trag namijenjena je za neprofitne organizacije koje svojim djelovanjem pozitivno utječu na društvo te koje već imaju ili razvijaju proizvod ili uslugu. Bitno  je da Opširnije…

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. 7

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu. Ovim pozivom financirat će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi: P.1. Aktivno sudjelovanje Opširnije…

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2023. godini 9

Obavijest o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2023. godini

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2023. godini produžuje se do 12. listopada 2023. godine. Ostale odredbe Javnog poziva ostaju neizmijenjene. Više o pozivu na: https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Direktorij%202/Dokumenti/Javni%20poziv%20-%20Hrvatska%20o%C4%8Dima%20mladih%20u%202023.%20godini.pdf

Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija 10

Javni poziv za uspostavu sustava provjere točnosti informacija

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekta za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, ulaganjima u jačanje kapaciteta i kompetencija postojećih provjeravatelja informacija (fact-checkera), uspostavljanjem novih neovisnih provjeravatelja i uspostavljanjem i jačanjem sustava i procedura provjere informacija (fact-checking) Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook