Visit Us On Facebook
Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini 1

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade je 18. svibnja 2022. objavio Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini. Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju Opširnije…

Financijska podrška za projekte razvoja komunalnog standarda 2

Financijska podrška za projekte razvoja komunalnog standarda

S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnoga gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini. Opširnije…

Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2022. godinu 3

Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Opširnije…

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada 5

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u: A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada (u daljnjem tekstu: postrojenja za recikliranje) u Opširnije…

8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ 6

8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Opširnije…

Provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ 7

Provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha Natječaja je Opširnije…

Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022. 8

Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu. Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, Opširnije…

Za udruge u turizmu 2,5 milijuna kuna 9

Za udruge u turizmu 2,5 milijuna kuna

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni natječaj namijenjen udrugama za sufinanciranje projekata u turizmu za koji je osigurano 2,5 milijuna kuna. Cilj natječaja je osiguravanje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra u svrhu razvoja održivog i pristupačnog turizma, a raspoređen je u dva programska područja. Prvo se odnosi na projekte Opširnije…

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima 10

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima čiji je predmet financiranje izrada projektno tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera nisko ugljične tranzicije. Prihvatljivi korisnici su isključivo trgovačka društva – operateri postrojenja koji su uključeni u EU Opširnije…

Skip to content
Visit Us On Facebook