Visit Us On Facebook

Ciljevi

Dugoročni ciljevi Razvojne agencije Daruvar su:

  • Kontinuirano poticanje i privlačenje investicija
  • Stvaranje poticajne poduzetničke klime
  • Izrada lokalnih strateških dokumenata te baze razvojnih projekata
  • Izrada i provedba Programa poticanja poduzetništva na području grada Daruvara
  • Kontinuirano informiranje i savjetovanje poduzetnika, organizacija civilnog društva i ostalih sudionika u razvoju grada
  • Osnivanje i stavljanje u funkciju poduzetničkog inkubatora
  • Mentorstvo, posebno za novoosnovane tvrtke
  • Kreiranje i pružanje kompletne usluge poduzetnicima temeljenu na dosadašnjem iskustvu zaposlenika, edukaciji i stalnom praćenju tržišta
Skip to content
Visit Us On Facebook