Visit Us On Facebook

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

Objavio RADA

Društveno poduzetništvo, koje se naziva i socijalno poduzetništvo,  prema definiciji preuzetoj iz Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice.


Prema strategiji, navodimo neke od kriterija prepoznavanja društvenih poduzetnika kako slijedi:

  • Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja
  • Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavijanjem svoje poduzetničke djelatnosti
  • Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja

Društveni poduzetnik svojim aktima o osnivanju i poslovanju dokazuje ispunjavanje kriterija te se upisuje u Evidenciju društvenih poduzetnika.

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO 1

Društveno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj se isključivo veže uz organizacije civilnog društva, najčešće uz udruge, ili zadruge. Međutim, drugi mogući pravni oblici djelovanja društvenih poduzetnika izvan područja neprofitnih organizacija, u Republici Hrvatskoj su  društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), dioničko društvo (d.d.), zadruga, obrt, udruga, zaštitna radionica i radni centar. Nema zakonske regulative koja definira društveno poduzetništvo već se društveno poduzetništvo izravno ili posredno pojavljuje u mnoštvu dokumenata poput već spomenute Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o zadrugama (NN 34/11), Zakon o ustanovama(NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 146/08, 137/09).

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO 2

Ključna načela društvenog poduzetništva počivaju na njegovom utjecaju na društvo i okoliš te na načelu održivosti istoga, u većini slučajeva funkcioniraju vodeći se principom jedan član jedan glas, raspodjela dobiti se vodi pravedno te se višak prihoda koristi za ulaganje u razvoj, ne za dobrobit pojedinca. Poslovanje se odvija na način da se planira dugoročna održivost za zaposlenike, daje se prednost očuvanju radnih mjesta i unaprjeđenju kvalitete života u zajednicama u kojim posluju. Nadalje, osim socijalne održivosti, kroz ulaganje svoje dobiti brinu za okoliš i povećavaju razinu zaštite okoliša. Društvena poduzeća vode brigu i o marginaliziranim skupinama zajednice te zapošljavaju osobe s invaliditetom.

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO 3

Prednosti društvenih poduzeća vidljive su iz činjenice da je produktivnost veća u odnosu na klasična vođena privatna poduzeća obzirom na činjenicu da su zaposlenici visoko motivirani. Nadalje, mnogo su otpornija na udare ekonomske krize jer godinama mogu poslovati bez dobiti i paralelno pokriti isplate plaća i ulaganje u razvoj.

Društveno poduzetništvo kroz EU projekte

U Republici Hrvatskoj se teži k uspostavljanju drugačijih odnosa između poslodavca i radnika kroz koji bi poslodavci trebali shvatiti da su radnici subjekt a ne objekt što se može postići kroz društveno poduzetništvo. Upravo zato je i kreirana  Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. kroz koju su dane upute kako povući sredstva iz EU Fondova. Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”  financiraju se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava podupire razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Autor
Danica Cetin Pajer, struč.spec. oec.
Ravnateljica Razvojne agencije Daruvar

razvojna.agencija@daruvar.hr

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO 4

Preuzmite članak

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO


DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO 5
Podijeli
Categories: EdukacijaNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook