Visit Us On Facebook

E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA

Objavio RADA

Elektroničko poslovanje danas je zastupljeno u gotovo svim segmentima poslovanja. Elektroničko poslovanje se odnosi na sve suradnje i sve aktivnosti u poduzećima kao što su usluživanje, suradnja s poslovnim partnerima, obavljanje elektroničkih transakcija unutar organizacije, e-trgovina i sl.


Danas je nemoguće zamisliti poslovanje bez elektroničkog poslovanja i komuniciranja. E-poslovanje donosi mnoge prednosti kao i brže i jednostavnije poslovanje. Neki od razloga ulaganja u e-poslovanje su slijedeći:

  1. E-poslovanje može povećati učinkovitost poslovanja. Pomoću e-poslovanja omogućena je brzina i točnost poslovanja i podataka u poslovanju.
  2. E-poslovanje može smanjiti troškove. Troškovi se mogu smanjiti skraćivanjem vremena koje je potrebno za neke poslovne procese, računi se mogu obrađivati brže i točnije.
  3. Omogućuje malim poduzetnicima da se natječu sa velikim poduzećima. Svako poduzeće ima svoju web stranicu na kojoj i mali i veliki poduzetnici izgledaju jednako atraktivno.
  4. Omogućuje brzu i široku distribuciju informacija. Informacije su dostupne svima i u svako vrijeme te se također mogu brzo i lako ažurirati.
  5. Pomaže u širenju na nova tržišta. Online poslovanje omogućava brže i lakše pronalaženje novih prilika i partnera na raznim online platformama kao što je LinkedIn.
  6. E-poslovanje može povećati prodaju. Online shopovi su danas postali dio svakodnevnice. Omogućuju kupcima brži pregled artikala, cijena, uspoređivanja artikala i sl.
E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA 1

Pojavom virusa covid-19 većina poduzeća se prebacila na online poslovanje. Rad od kuće, tj. online poslovanje donosi mnoge promjene, prednosti i nedostatke za poduzeća i za same zaposlenike. Svaki bi poslodavac trebao osigurati tehničku opremu za zaposlenika za rad od kuće, što može biti veliki trošak. Pojavom rada od kuće tvrtke koje nisu imale svoju web stranicu i nisu koristile online poslovanje, pokrenule su i taj način poslovanja što je jedna od prednosti jer se danas većina poslovanja obavlja online.

E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA 2

Poslodavac bi također trebao osigurati digitalne certifikate koji pravno zamjenjuju potpis osobe i potpisno rješenje, odnosno aplikaciju koja će omogućiti da se potpis ugradi u dokument i kao takav pošalje za daljnje poslovanje.


Još jedna od prednosti rada od kuće je za zaposlenike koji moraju putovati na posao na udaljene lokacije. Radom od kuće zaposlenici rade preko raznih platformi koje im poslodavci omoguće.


Mnogi poslodavci za online poslovanje, sastanke i ostale poslovne aktivnosti koriste aplikacije kao što su Zoom, Google Meet, platforma Teams i sl.

E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA 3

Online poslovanje je budućnost, ali i sadašnjost poslovanja koje se treba razvijati svaki dan. Korona kriza natjerala je poslodavce da se posvete online poslovanju te da se takav način poslovanja razvije što više.

Autor
Marija Kovačić mag.oec.

razvojna.marijak@daruvar.hr

E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA 4

Preuzmite članak

E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA


E-POSLOVANJE I KORONA KRIZA 5
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook