Visit Us On Facebook

Energetska obnova obiteljskih kuća

Objavio RADA

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine.

Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje i provedba ovih aktivnosti podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. 

Sredstva za sufinanciranje iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu i to u iznosu od 209.000.000,00 kuna za 2021. godinu, 70.000.000,00 kuna za 2022. godinu, dok je iznos od 121.000.000,00 kuna osiguran Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini

Sredstva u iznosu od 400 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća tijekom 2021. i 2022. godine osigurana su iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspodjelom sredstava iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj na način:

  • 300 milijuna kuna  namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, na cijelom teritoriju RH te
  • 100 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske  obnove i/ili nakon  popravaka nekonstrukcijskih elemenata,  odnosno usporedno s istim.

Energetska obnova obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu sufinanciraju se stopom od 60% prihvatljivih troškova sukladno Programu.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook