Visit Us On Facebook

Financiranje prirodnog kapitala (NCFF – Natural Capital Financing Facility)

Objavio RADA

Natural Capital Financing Facility (NCFF) je financijski instrument za povoljno financiranje „zelenih projekata“ koji je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom.

Za financiranje „zelenih“ projekata koji zadovoljavaju NCFF kriterije, EIB je HBOR-u odobrio kredit u visini 15 milijuna eura. Glavna prednost korištenja ovih sredstava je mogućnost bolje pripreme projekata. Naime, potencijalnim korisnicima nudi se i besplatna tehnička pomoć za savjetodavne usluge kako bi im se olakšala priprema projekata u skladu s kriterijima programa.

Korisnici kreditne linije NCFF mogu biti:

Mali i srednji poduzetnici do 249 zaposlenih (poduzeća, obrti, OPG-ovi i dr.),

Srednje kapitalizirana poduzeća (engl. Mid-Caps) koja imaju od 250 do 3000 zaposlenih,

Subjekti privatnog sektora (koji nisu niti MSP niti Mid-Cap poduzeća) koji imaju više od 3000 zaposlenih i koji korištenjem „prirodnih rješenja“ u realizaciji svojih projekata žele postići smanjenje troškova i/ili generiranje dodatnih prihoda,

Subjekti javnog sektora (županije, gradovi, općine, javna poduzeća i dr.) koji žele postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za svoje stanovnike i posjetitelje.

KAKVI SE PROJEKTI MOGU FINANCIRATI NCFF-OM?

NCFF je namijenjen za financiranje projekata koji doprinose očuvanju i održivom korištenju prirodnog kapitala kao i prilagodbi klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja (zelena infrastruktura).

Prihvatljivi projekti trebaju prikazati stvaranje prihoda ili ušteda u troškovima, odnosno treba prikazati ulaganje koje je financijski isplativo i dugoročno financijski održivo.

Kako bi bili prihvatljivi za NCFF kredite, ulaganja i troškovi trebaju doprinijeti barem jednom od osnovnih ciljeva NCFF-a:

  • promicanje očuvanja ekosustava: rješenja kojima se postiže bolje upravljanje, očuvanje, obnova i/ili unapređenja stanja ekosustava;
  • promicanje prilagodbe klimatskim promjenama: ekosustavna rješenja prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući urbane, ruralne i obalne projekte razvoja zelene infrastrukture.

Više na: https://www.hbor.hr/ncff111/

Podijeli
Skip to content
Visit Us On Facebook