Visit Us On Facebook

Fond objavio Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrane

Objavio RADA

Cilj ovog programa je omogućiti potrošačima da proizvode vlastitu energiju i na neki način budu energetski neovisni. Programom sufinanciranja za obiteljske kuće obuhvaćeni su sustavi u mrežnom i u samostalnom radu, odnosno hrvatska kućanstva priključena na elektroenergetsku mrežu, ali i tzv „off grid“ sustavi.

Ovisno o lokaciji, građani će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna, a sredstva donacije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstva ili do kraja godine.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju do 600m2 ili do 3 stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna.

Novost od ove godine je način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-prijave na javne pozive Fonda. Zainteresirani građana trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-prijave koji se nalazi na stranicama Fonda. Online prijavni obrazac i učitavanje pripadajuće dokumentacije ne mora raditi osobno prijavitelj, nego bilo koja osoba koju prijavitelj zaduži. Od 1. kolovoza će se podaci za prijavu i dokumentacija moći učitavati u sustav za e-prijave, a 24. kolovoza od 9:00 sati Fond započinje sa zaprimanjem prijava.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook