Visit Us On Facebook

Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE.

Objavio RADA

Temeljem članka 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17.) Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. godine donio je “Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030.” koja je najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. Strategija također sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalnom strategijom određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Strategija je objavljena u Narodnim novinama, dostupna na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook