Visit Us On Facebook

INCOTERMS 2020

Objavio RADA

INCOTERMS (engl. International Commercial Terms), kako i samo ime u prijevodu kaže, to su su službena međunarodna pravila i termini kojima se uređuju pravno – ekonomski odnosi između kupaca i prodavatelja u međunarodnoj trgovini glede prijenosa rizika i troškova pri isporuci robe s jedne na drugu ugovornu stranu. Incoterms su opće prihvaćeni izrazi (termini,klauzule) koje je utvrdila Međunarodna trgovačka komora (engl. International Chamber of Commerce – ICC ) te su prvi  put doneseni 1936., a nakon II. svjetskog rata nekoliko su puta mijenjana: 1953., 1967., 1976., 1980., 1990., 2000., i 2010. Od 1.siječnja 2020. stupila su na snagu nova pravila Incoterms 2020, koja zamjenjuju dosadašnji Incoterms 2010. 


Pariteti isporuke robe prema Incoterms-u određuju koje sve troškove i rizike u vezi s dopremom robe snosi prodavatelj, a koje kupac, tj. kada rizik u vezi s robom prelazi s prodavatelja na kupca. Prilikom uvoza robe iz trećih zemalja potrebno je odrediti carinsku vrijednost robe koju možemo utvrditi pomoću pariteta isporuke naznačenog na računu te nam daje informaciju jesu li troškovi utovara, prijevoza, osiguranja i drugi troškovi već uračunati u cijenu robe koju je kupac platio ili iste treba dodati cijeni stvarno plaćenoj za robu prilikom utvrđivanja carinske vrijednosti.  Sukladno novim Incoterms 2020 uvijetima, unesene su izmjene i u HRAIS – Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija.


Promjene u  INCOTERMS 2020 u odnosu na izdanje za 2010:

  • DAT (Delivered at Terminal) je preimenovan u Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) sada omogućuje izdavanje teretnica nakon utovara
  • CIF (Cost, Insurance and Freight) i CIP (Carriage and Insurance Paid To) određuju nove standardne ugovore osiguranja, ali razina osiguranja i dalje ostaje predmet pregovara između kupca i prodavatelja.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid) sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto koristeći treću stranku
  • Obaveze koje se odnose na sigurnost sada su istaknutije.
  • CIP sada zahtijeva kao pokriće osiguranje ICC A ili protuvrijednost (što je bio ICC C u sklopu INCOTERMS 2010. Ostaje i dalje potrebno pokriće osiguranja po CIF-u.

INCOTERMS 2020 1

Incoterms ne zamjenjuje ugovor, međutim postaje sastavni dio ugovora. Ispravan način pisanja pariteta je sljedeći:

„[Odabrana Incoterms klauzula][Naziv luke, mjesta ili odredišta] Incoterms 2020“. Na primjer:  DAP Trg Kralja Tomislava 14, Daruvar, Hrvatska, Incoterms 2020.

Ukoliko godina nije navedena u Incorems klauzuli, tada vrijedi sljedeće pravilo:

Do 31 prosinca 2019 primjenjuje se Incoterms 2010

Od 01 siječnja 2020 primjenjuju se Incoterms 2020


INCOTERMS 2020 2

Sve vrste prijevoza
EXWEx worksFranko tvornicaKupac preuzima robu i odgovornost u tvornici prodavatelja, a prodavatelj ne snosi nikakve ostale troškove.
FCAFree CarrierFranko prijevoznikProdavatelj predaje (izvozno ocarinjenu) robu u ruke prijevoznika kojeg odabire kupac na naznačenom mjestu. Sada omogućuje izdavanje teretnica nakon utovara. Sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto koristeći treću stranku.
CPTCarriage Paid ToVozarina plaćena doProdavatelj snosi sve troškove transporta do navedene lokacije, međutim rizik prenosi predavanjem robe prvom prijevozniku.
CIPCarriage and Insurance Paid ToVozarina i osiguranje plaćeni doProdavatelj snosi sve troškove, uključujući i osiguranje do naznačenog mjesta. Ovaj paritet je za prodavatelja u stvari isti kao i CPT, uz dodatnu obvezu plaćanja osiguranja.Međutim i u ovom slučaju rizik se prenosi predavanjem robe prijevozniku.Sada određuju nove standardne ugovore osiguranja, ali razina osiguranja i dalje ostaje predmet pregovara između kupca i prodavatelja.
DPUDelivered at Place UnloadedPredano na mjesto istovarenoPodrazumijeva da prodavatelj isporučuje robu kada se istovarena iz prijevoznog sredstva stavi na raspolaganje kupcu na mjestu istovara, a podrazumijevava se svaki prostor uređen za istovar robe. Prodavač snosi sve troškove i rizike uključene u dopremu robe do mjesta istovara i istovar robe na mjestu istovara. Sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto koristeći treću stranku.
DAPDelivered At PlaceIsporučeno mjestoProdavatelj stavlja robu na raspolaganje kupcu u trenutku dolaska na naznačeno mjesto istovara, dok je ona u još prijevoznom sredstvu i spremna za istovar (neistovarena). Prodavatelj snosi sve troškove i rizike uključene u dopremu robe do naznačenog mjesta istovara. Sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto koristeći treću stranku.
DDPDelivered Duty PaidIsporučeno ocarinjenoProdavatelj pokriva sve troškve transporta i snosi sav rizik sve do carinjenja i dostave robe na željenu adresu. Sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto koristeći treću stranku.
Prijevoz morem i unutarnjim plovnim putevima              
FASFree Alongside ShipFranko uz bok brodaProdavatelj mora dovesti i postaviti robu pored broda, spremnu za utovar u naznačenoj luci. Također ima obvezu izvozno ocariniti robu i pripremiti sve dokumente neophodne za transport.
FOBFree On BoardFranko brodProdavatelj mora utovariti robu na brod koji je određen od strane kupca, izvozno ocarinjenu. Svi troškovi,uključujući i osiguranje, te rizici obveza su prodavatelja.
CFRCost and FreightTrošak i vozarinaProdavatelj mora platiti troškove transporta do naznačene odredišne luke. Osiguranje plaća kupac. Rizik prelazi na kupca u trenutku prelaska ograde broda u luci otpreme.
CIFCost, Insurance and FreightTrošak, osiguranje i vozarinaOvaj paritet je isti kao i CFR uz dodatni uvjet da prodavatelj snosi i troškove osiguranja do odredišne luke. Sada određuju nove standardne ugovore osiguranja, ali razina osiguranja i dalje ostaje predmet pregovara između kupca i prodavatelja.

INCOTERMS 2020 3

Autor
Danica Cetin Pajer, struč.spec. oec.
Ravnateljica Razvojne agencije Daruvar

razvojna.agencija@daruvar.hr

INCOTERMS 2020 4

Preuzmite članak

INCOTERMS 2020


INCOTERMS 2020 5
Podijeli
Categories: NovostiEdukacija

Skip to content
Visit Us On Facebook