Visit Us On Facebook

Izjava o zaštiti privatnosti

RADA – Razvojna agencija Daruvar, Ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara  (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija Daruvar), sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje: Uredba), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br . 42/2018), obvezuje se u svom radu postupati u skladu sa načelima poštivanja i zaštite osobnih podataka, te privatnosti korisnika i obvezuje se prikupljene osobne podatke tijekom svog rada koristiti zakonito, pošteno i transparentno.

PODACI O VODITELJU OBRADE:

Razvojna agencija Daruvar je javna ustanova, čiji je vlasnik i osnivač grad Daruvar.  Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije Daruvar usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane grada Daruvara te uključivanje u pripremu i provedbu projekata širih interesa i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

DEFINICIJA OSOBNIH PODATAKA:

Osobnim podacima sukladno Uredbi smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr . ime i prezime, adresa, identifikacijski broj, slika i dr.).

KAKO I KOJE OSOBNE PODATKE O VAMA PRIKUPLJAMO:

Razvojna agencija Daruvar prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke kad ih unosite na našim internetskim stranicama, sudjelujete u radionicama, edukacijama, pošaljete nam upit ili zahtjev, pri pokretanju i vođenju postupaka iz naše nadležnosti, te pri prikupljanju i obradi statističkih podataka, a sve uz Vašu izričitu privolu, isključivo u svrhu u koju su podaci dani, sve u skladu s načelima obrade propisanima Uredbom.

KAKO KORISTIMO PRIKUPLJENE OSOBNE PODATKE O VAMA:

Osobne podatke koristimo kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, pokrenuli te vodili postupak u sklopu naše djelatnosti, sakupili statističke podatke o korištenju svoje internetske stranice i unaprijedili njezino korištenje .

U druge svrhe ih ne koristimo te se obvezujemo da ih nećemo ustupati trećim osobama i da će nakon ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni, sukladno važećim propisima, biti izbrisani.

Razvojna agencija Daruvar može podijeliti ili prenijeti Vaše osobne podatke ako to nalaže zakon, njezine pravne obveze ili ste za to dali izričitu privolu .

Ukoliko Razvojna agencija Daruvar ima određene informacije koje bi Vas mogle zanimati te biti korisne u obavljanju Vaše djelatnosti slat ćemo Vam ih poštom, e-poštom ili telefonski samo uz Vašu privolu.

COOKIES (KOLAČIĆI):  

Podaci o korištenju naše internetske stranice prikupljaju se uz pomoć kolačića (eng . cookies), malih datoteka koje Vaš internetski preglednik pohranjuje na Vašem računalu radi poboljšanja funkcionalnosti i personalizacije korištenja stranice te izrade statističkih izvješća o njezinoj uporabi. Kolačići se ne mogu koristiti kako bi naštetili Vašem računalu ili u druge štetne svrhe.

Ukoliko ne pristajete na njihovu upotrebu, informacije o upravljanju njima ili o njihovom brisanju potražite na stranicama internetskog preglednika kojim se koristite .

Ukoliko onemogućite ili obrišete kolačiće možete onemogućiti funkcioniranje određenih značajki naše internetske stranice ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.  

Internetska stranica Razvojne agencije Daruvar sadržava i poveznice na druge stranice na koje se ova izjava ne odnosi, a čija pravila o privatnosti možete pročitati kada im pristupite .

PROMJENA, DOPUNA I/ILI POVLAČENJE PRIVOLE:

Vaše je pravo u svakom trenutku imati uvid, zatražiti ispravak, dopunu, kopiju ili brisanje danih podataka, kao i povući privolu za njihovu obradu.

PROMJENE IZJAVE VODITELJA OSOBNIH PODATAKA:

Razvojna agencija Daruvar neprekidno provodi potrebne organizacijske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka radi provođenja važećih propisa, sve u skladu s dobrom praksom u tom području te zadržava pravo u svako doba izmijeniti i/ili dopuniti ovu Izjavu .

Sve promjene bit će objavljene na našoj internetskoj stranici i postati važeće danom objave.

KONTAKT:

Ako imate pitanja o Vašim osobnim podacima koje posjedujemo i o našem postupanju s njima, slobodno se obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka.

kontakt osoba: Tea Babić
e-mail: razvojna.tea@daruvar.hr
tel: 043/ 634 – 623
adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar

Ova Izjava primjenjuje se od 27 . ožujka 2020. godine.

RADA – Razvojna agencija Daruvar

Skip to content
Visit Us On Facebook