Visit Us On Facebook

Izrada županijskih socijalnih planova

Objavio Filip Medak

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: PULJP) je plansko programski dokument čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. PULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (u daljnjem tekstu: ESF+), a programom su razrađena ulaganja u sljedećim područjima: u socijalno uključivanje, zapošljavanje i povećanje razine vještina, obrazovanje i cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Tip natječaja: Ograničeni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Sažetak:

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb vezano uz socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Opći cilj:

Doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:

  • Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova i
  • Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Ciljne skupine:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave (JP(R)S)
  • Članovi savjeta za socijalnu skrb i djelatnici JP(R)S

Ukupan iznos Poziva1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn)

ESF plus sufinanciranje (85%):  1.275.000,00 EUR (9.606.487,50 kn)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 225.000,00 EUR (1.695.262,50 kn)

Sufinanciranje projekata: U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 132/2017).

Trajanje projekata: najmanje 6 mjeseci, a najviše 12 mjeseci

Fond: Europski socijalni fond plus

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 22.12.2023.

Status: otvoren od 13.12.2023. do 28.06.2024.

Više informacija na linku:  https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/izrada-zupanijskih-socijalnih-planova/

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook