Visit Us On Facebook

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

Objavio Filip Medak

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027. Opći cilj PDP-a je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog PDP-a je 20.000.000,00 EUR od čega je:

  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH iz sredstava Europske unije i

Europskog socijalnog fonda plus 17.000.000,00 EUR (85 %)

  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje

3.000.000,00 EUR (15 %)

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje: civilno društvo, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelj:

 – udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture

-zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Ciljna skupina: Organizacije civilnoga društva, djeca, učenici

Ukupan iznos Poziva:20.000.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%):  17.000.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 3.000.000,00 EUR

Trajanje projekta: 24-36 mjeseci

Otvoren od 20.5.2024. do 4.7.2024.

Za više informacija na linku: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/obrazovanje/jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-pomociju-stem-a/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook