Visit Us On Facebook

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Objavio RADA

Ovaj poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva.

Politike Europske komisije, razrađene u Europskom zelenom planu, razrađuju strategije za veće klimatske ambicije EU-a za 2030. i 2050.

Trenutno se kao ključni doprinosi klimatskih i energetskih ciljeva za EU do 2030 definirani:

  1. Smanjenje emisije stakleničkih plinova
  2. Povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije
  3. Unaprjeđenje u području energetske učinkovitosti

Svrha ovog poziva je jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.  

Pozivom se želi potaknuti MSP-ove:
– na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
– na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom   optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
– na prelazak na kružno gospodarstvo

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:
– osnivanjem nove poslovne jedinice,
– proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
– diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice
– temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija.

Prihvatljivi prijavitelji su: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga kreće od 30.04.2021. u 11:00h i traje do 31.05.2021.  u 16:00h. Ukupna alokacija poziva iznosi 1.140.000.000,00 kn. Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000,00kn po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00kn.

Svi zainteresirani korisnici za ovaj poziv, mogu se javiti Razvojnoj agenciji Daruvar. Kontaktirati nas možete na broj telefona 043/634-623 ili na mail rada@daruvar.hr. Za sve zainteresirane također smo pripremili obrazac za ispunjavanje kako bi mogli napraviti analizu Vas kao prijavitelja te Vaše projektne ideje. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na mail ili broj telefona.

Obrazac možete ispuniti na slijedećoj POVEZNICI.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook