Visit Us On Facebook

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Objavio RADA

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može provoditi aktivnosti i u slijedećim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poziv se provodi kroz dvije komponente:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Ukupna vrijednost poziva iznosi 22.270.362,00 EUR. Prihvatljivi prijavitelji su  osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Natječaj je otvoren za:

Komponenta A – od 29.travnja 2021. do 28.srpnja 2021.

      Komponenta B – od 29.travnja 2021. do 27.kolovoza 2021.

Iznos potpore po projektu za Komponentu A iznosi 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR, a u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR.

Prihvatljivi partneri su bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook