Visit Us On Facebook

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada (ZOSI)

– provedena 4 projekta

– Svrha natječaja:

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Intenzitet potpore: 100%

Svaki odabrani podnositelj prijave može za svaku novo zaposlenu osobu s invaliditetom i svaku već zaposlenu osobu s invaliditetom za koju održava zaposlenost ostvariti maksimalni iznos financiranja do 200.000,00 kuna po osobi. Maksimalni iznos financiranja za ukupan broj novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broj već zaposlenih osoba s invaliditetom dobiva se umnoškom zbroja broja novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broja već zaposlenih osoba s invaliditetom za koje održava zaposlenost sa maksimalnim iznosom financiranja od 200.000,00 kuna po osobi.

Skip to content
Visit Us On Facebook