Visit Us On Facebook

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada (ZOSI)

– u provedbi 2 projekta

– Svrha natječaja:

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;

B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);

C) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;

D) pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Intenzitet potpore: 100%

Svaki odabrani podnositelj prijave može za svaku novo zaposlenu osobu s invaliditetom i svaku već zaposlenu osobu s invaliditetom za koju održava zaposlenost ostvariti maksimalni iznos financiranja do 200.000,00 kuna po osobi. Maksimalni iznos financiranja za ukupan broj novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broj već zaposlenih osoba s invaliditetom dobiva se umnoškom zbroja broja novo zaposlenih osoba s invaliditetom i broja već zaposlenih osoba s invaliditetom za koje održava zaposlenost sa maksimalnim iznosom financiranja od 200.000,00 kuna po osobi.

Prijavite se na naš Newsletter

Uspješno ste se pretplatili na newsletter

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Pokušajte ponovno.

Vaša e-mail adresa bit će sigurno pohranjena i korištena samo u svrhu slanja novosti stranice rada.hr i neće se prosljeđivati trećim osobama.
Skip to content
Visit Us On Facebook