Visit Us On Facebook

Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnicima neprofitne televizije i nakladnicima televizije na lokalnoj i regionalnoj razini te nakladnicima neprofitnog radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini za 2023. godinu

Objavio Filip Medak

Objavljen je Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. godinu, i to:

– nakladnicima neprofitne televizije i nakladnika televizije na lokalnoj i regionalnoj razini,

– neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini.

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje te distribucije vlastitih programa koji su od javnog interesa, a osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,

– razvoj odgoja i obrazovanja,

– razvoj znanosti,

– razvoj umjetnosti,

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka,

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji,

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti,

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom,

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,

– zaštitu okoliša,

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Podnositelji prijave na ovaj javni natječaj mogu biti pravne i fizičke osobe upisane u sudski, obrtni ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima i drugim propisima koje su, do dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, upisane u Upisniku pružatelja medijskih usluga, u knjizi televizijskih i radijskih koncesija, koji vodi Vijeće za elektroničke medije.

Intenzitet potpore je do 50 % opravdanih troškova za proizvodnju sadržaja i distribuciju audiovizualnih djela. Iznimno, intenzitet potpore za audiovizualna djela može se povećati do 80 % prihvatljivih troškova za složene programa, to jest zahtjevna audiovizualna djela koja nisu ekonomski opravdana i koja nisu namijenjena za široku publiku

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 16. prosinca 2022. godine.

Više na: https://www.aem.hr/fond-za-pluralizam/javni-natjecaj-broj-3-22-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-drzavna-potpora-nakladnicima-neprofitne-televizije-i-nakladnicima-televizij/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook