Visit Us On Facebook

Javni natječaj  za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – neprofitnim nakladnicima radija i nakladnicima radija na lokalnoj i regionalnoj razini i neprofitnim pružateljima medijskih usluga radija i televizije satelitom, internetom i kabelom iz članaka 26. i 92. ZEM-a za 2024. godinu

Objavio Filip Medak

Predmet ovog javnog natječaja je dodjela sredstava za poticanje proizvodnje, te distribucije vlastitih programa koji su od javnog interesa, a osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,

– razvoj odgoja i obrazovanja,

– razvoj znanosti,

– razvoj umjetnosti,

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka,

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji,

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti,

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom,

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,

– zaštitu okoliša,

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Podnositelji prijave na ovaj Javni natječaj mogu biti: pravne i fizičke osobe upisane u sudski, obrtni ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima i drugim propisima koje su, do dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama upisane u Upisniku pružatelja medijskih usluga, u knjizi radijskih koncesija ili u knjizi pružatelja medijskih usluga audiovizualnog i/ili radijskog programa satelitom, internetom i kabelom, koji vodi Vijeće za elektroničke medije.

Sredstva Fonda dodjeljuju se u obliku potpore male vrijednosti (de minimis potpore).

Ukupan iznos de minimis potpora koje se po državi članici dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije premašiti 300.000 € tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja.

Programi koji se prijavljuju:

– Prijavljuju se sadržaji koji će se proizvesti i objaviti u 2024. godini.

– Ponuditelji mogu prijaviti do četiri sadržaja u četiri različite tematske kategorije iz članka 6. Pravilnika o Fondu, u svakoj kategoriji samo po jedan sadržaj.

– Ponuditelji prijavljuju svoje projekte te sami:

  • određuju vrstu i broj programa,
  • predlažu dinamiku emitiranja,
  • predlažu trajanje u minutama, sve sukladno prijavljenim troškovima proizvodnje i distribucije.

– Financiraju se emisije i sve novinarske forme osim vijesti i sadržaja preuzetih s društvenih mreža.

– Kod praćenja manifestacija ne prijavljuje se svaka manifestacija zasebno, nego je potrebno osmisliti projekt praćenja manifestacija, dati mu neki naziv, te u opisu projekta popisati sve manifestacije koje se namjeravaju pratiti.

– Posebni umjetnički, znanstveni itd., te složeni audiovizualni dokumentarni programi koji se ističu svojom kvalitetom – prijavljuju svoj posebni broj termina emitiranja.

– U kategoriji poticanje programa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj potrebno je navesti nacionalne manjine čije će se djelovanje pratiti te na kojem će se jeziku emisija proizvoditi.

– Uz svaki prijavljeni projekt dostavljaju se po dvije snimke objavljene u 2023. godini. Za nove (planirane) projekte potrebno je dostaviti oglednu snimku.

– Snimke emisija dostavljaju se internetom i na USB mediju, a svaka snimka mora imati naziv emisije, datum objave te jasno naznačenu najavnu i odjavnu špicu.

– Snimke i ogledne snimke dostavljaju se na jednom USB mediju.

– Uz dostavljene snimke potrebno je dostaviti i detaljni opis sa vremenskim rasporedom trajanja i opisom pojedinih dijelova snimke (sudionici, teme i sl.).

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 05.02.2024.

Više na: https://www.aem.hr/blog/2024/01/08/javni-natjecaj-broj-1-24-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-poticanje-pluralizma-i-raznovrsnosti-elektronickih-medija-neprofitnim-nakladnicima-radija-i-nakladnicima-radija-na-lokalnoj-i-regionaln/

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook