Visit Us On Facebook

JAVNI NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Objavio Filip Medak

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja, pri čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno:

1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), koje:

– podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju

– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

– nemaju poslovne račune u blokadi,

– nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,

– ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela

sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Sredstva Fonda:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura.

Sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno najviše do:

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

Prihvatljivi troškovi po ovom Natječaju su isključivo opravdani troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za ostvarenje projektnih ciljeva, nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti troškova.

Opravdani troškovi su: – Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,

– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 20. prosinca 2023. godine.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 19. veljače 2024. godine.

Za više informacija na linku: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=221

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook