Visit Us On Facebook

Javni natječaj za provedbu programa potpora za organizaciju skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2022. godinu

Objavio RADA

Predmet ovog natječaja je dodjela namjenskih, bespovratnih sredstava potpore organizatorima skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu za zaštiti bilja za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su predmet ovog Natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji su, u ovisnosti o vrsti skupa, ustanove, stručna udruženja, zadruge, zadružni savezi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, županijske i lokalne razvojne agencije.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. znanstveno-stručni skupovi iz područja poljoprivrede, proizvodnje i prerade, sigurnosti i kvalitete hrane, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja, do 150.000,00 kn (19.908,42 eura)
  2. gospodarske skupove (sajmovi i izložbe) u vezi s poljoprivrednom, proizvodnjom i preradom proizvoda, prehranu i ruralni razvoj do 50.000,00 kn (6.636,14 eura)
  3. lokalno-tradicijske skupove (manifestacije) za prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, do 40.000,00 kn (5.308,91 eura).

Rok za podnošenje zahtjeva je 7. rujna 2022.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook