Visit Us On Facebook

Javni poziv “Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla”

Objavio RADA

Pozivom će se financirati provedbe mjera neposredne obnove potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima
  • pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova
  • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook