Visit Us On Facebook

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.

Objavio Filip Medak

Sredstva su namijenjena za projekte koji nude doprinos:

1. povezivanju obrazovnog sustava i poslodavaca u turizmu

2. poboljšanju pristupačnosti turistima s invaliditetom

3. ublažavanju utjecaja turizma na klimu i okoliš i obratno (ublažavanje – smanjivanje emisija stakleničkih plinova mjerama npr. energetske učinkovitosti, elektro-mobilnosti i sl. te prilagodbu klimatskim promjenama – korištenje rješenja zelene infrastrukture, digitalnih rješenja za rano uzbunjivanje o toplinskim valovima i ekstremnim vremenskim događajima, smanjenje otpada, i sl.)

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja. Spomenuti prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola tj. srednjim strukovnim, umjetničkim i mješovitim školama s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja, iz istog ili različitog obrazovnog sektora. Osnivač škola prijavitelja i škola partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Ukupna planirana vrijednost poziva je 200.000,00 €.

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše do 5.500,00 EUR ukoliko se prijavljuje 1 škola te do 11.000,00 EUR ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola.

Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

Poziv je objavljen 29.09.2023. te je rok za predaju 30 dana od dana objave.

Više na: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook