Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV Za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini

Objavio Filip Medak

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, potpora male vrijednosti kroz slijedeće mjere:

Mjera 8. Potpora novootvorenim obrtima

Korisnici mjere su novootvoreni obrti, osim poljoprivrednih obrta, sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Intenzitet potpore je 400,00 EUR jednokratno po otvaranju obrta, odnosno za obrt otvoren nakon 09. rujna 2022. godine kada je zatvoren prethodni javni poziv za navedenu mjeru, uz predočenje obrtnice.

Korisnik sredstava se obavezuje da će obrt poslovati na području Bjelovarsko-bilogorske županije najmanje godinu dana od dana potpisa Ugovora o dodjeljivanju potpore, u protivnom će Bjelovarsko-bilogorska županija zahtjevati povrat dobivene potpore.

Mjera 9. Sufinanciranje nastupa na sajmovima

Korisnici mjere su mikro, male i srednje tvrtke, te obrti sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koje se planiraju prijavljivati ili se prijavljuju na opće ili specijalizirane sajmove za određenu gospodarsku djelatnost u zemlji ili inozemstvu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma sajamskog prostora i troškovi najma opreme za sudjelovanje na sajmu, nastali nakon 20. rujna 2022. godine kada je zatvoren prethodni javni poziv za navedenu mjeru.

Iznos sufinanciranja je do 50% opravdanih troškova (bez PDV-a) po korisniku ali ne više od 1.000,00 EUR po korisniku, po predočenju dokaza o plaćenim prihvatljivim troškovima.

Mjera 10. Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi

Korisnici mjere su mikro, male i srednje tvrtke i obrti sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koje ulažu u proširenje proizvodnih ili drugih kapaciteta, a potrebni su im dodatni priključci za energente (električna energija, plin, voda) ili povećavanje kapaciteta dosadašnjih priključaka.

Prihvatljivi troškovi su troškovi HEP-a ili drugih distributera električne energije, plina ili vode, potrebnih elaborata za priključak ili povećanje kapaciteta dosadašnjeg priključka, dodatnih radova da bi se mogao izvršiti priključak ili povećanje kapaciteta dosadašnjeg priključka, prema stvarnim računima distributera ili drugih tvrtki koje moraju izvršiti dodatne radove, nastalih u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali nakon 01. siječnja 2023. godine.

Iznos sufinanciranja je do 50% prihvatljivih troškova a maksimalni intenzitet potpore je 1.500,00 EUR po korisniku, po predočenju dokaza o stvarno plaćenim uslugama odnosno plaćenim prihvatljivim troškovima.

Korisnici mjera su mikro, male i srednje tvrtke i obrti koji/e imaju sjedište i proizvodne kapacitete te dodjeljena sredstva ulažu isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

Više na: https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-razvoj-gospodarstva-i-obrtni%C5%A1tva-u-2023-godini-2

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook