Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini

Objavio RADA

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu : potpora) u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. godini za sljedeća ulaganja:

Mjera 1. KREDITIRANJE STOČARSKE PROIZVODNJE
Namjena kredita je nabava rasplodnih junica i grla za tov junadi i svinja te ovaca i koza po povoljnijim uvjetima.
a) rokovi otplate :
  – nabava rasplodnih junica – 4 godine,
  – nabava grla za tov junadi – do 20 mjeseci,
  – nabava grla za tov svinja – 8 mjeseci,
  – nabava grla ovaca i koza – 8 mjeseci.
b) razdoblje počeka kredita za rasplodne junice – 1 godina, a za junad, svinje te ovce i koze povrat je jednokratno nakon isteka roka.
Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.
c) najniži pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a najviši    250.000,00 kuna.
d) za nabavu rasplodnih junica najviši iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 5.000,00 kn po grlu, za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu, a za ovce i koze 800,00 kuna po grlu.
e) kamatna stopa iznosi najviše do 4,8 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita
f) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 1,8% kamata godišnje, fiksno, te će kamatna stopa za korisnike iznositi najviše do 3,0 postotna poena, godišnje, fiksno od ugovorene kamatne stope.

Mjera 2. POTPORA BILJNE I VOĆARSKE PROIZVODNJE
2.1. Nabava i postavljanje plastenika i staklenika za povrtlarstvo
Potpora se dodjeljuje za plasteničko – stakleničku proizvodnju za nabavu novih i/ili rekonstrukciju postojećih te nabavu opreme za plastenike i staklenike. Potpora za nabavu i/ili rekonstrukciju postojećih plastenika i staklenika odobrit će se onom korisniku koji će u 2020. godini nabaviti i izgraditi najmanje 100 m2 novog plastenika ili staklenika. Za nabavu novog plastenika i/ili staklenika te opreme za iste, od ovlaštenog proizvođača-dobavljača plastenika i/ili staklenika dodijeliti će se potpora u iznosu od 50% nabavne cijene, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 20.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.
2.2. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu
Potpora će se dodijeliti za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu trajnih nasada u voćarstvu od tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra) onom korisniku koji će u 2020. godini nabaviti i postaviti sustav za zaštitu od tuče na površini od najmanje 0,5 ha trajnih nasada. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu subvencionirati će se u iznosu od 50% nabavne cijene, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 20.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.
2.3. Podizanje trajnih nasada u voćarstvu te sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja
Potpora će se dodijeliti za sadnju trajnih nasada voćaka, ljekovitog i aromatičnog bilja. Potpora  se dodjeljuje  za  sadnju  nasada voćnjaka  (minimalno 100 sadnica) i to jabuka, šljiva, breskva, dunja,  nektarina, marelica, kruška, višnja, trešnja, kupina, borovnica, aronija, ribizla i malina.
Iznos potpore po jednoj sadnici je 30% od nabavne cijene sadnice, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.
Potpora za sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja će se dodijeliti za nabavu deklariranog sjemena ili sadnog materijala i troškove sjetve ili sadnje sljedećeg ljekovitog i aromatičnog bilja: kamilica, metvica, kadulja, ružmarin, stolisnik, komorač, timijan, smilje, crni i bijeli sljez, neven, buhač, sikavica, lavanda, bosiljak, matičnjak, anis, estragon, čičak, čubar, origano, bazga, šipak.
Iznos potpore je 30 % ukupno prihvatljivih troškova za sjetvu ili sadnju ljekovitog ili aromatičnog bilja, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.
2.4. Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u
Potpora za nabavu opreme za sustav navodnjavanja odobrit će se onom korisniku koji će nabaviti opremu za sustav navodnjavanje na OPG- na površini od najmanje 1.000 m2 za proizvodnju na otvorenom i najmanje 250 m2 za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 50% nabavne cijene, a najviše u iznosu do 20.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 3. POTPORA EKOLOŠKE PROIZVODNJE
Bjelovarsko-bilogorska županija će dodijeliti potporu u iznosu 50% troškova stručne kontrole i  troškova izdavanja potvrdnice u ekološkoj proizvodnji za 2020. godinu, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 4. POTPORA STOČARSKE PROIZVODNJE
4.1. Potpora za nabavu nerastova i nazimica s ciljem unapređenja genetskog potencijala u svinjogojstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja. Uzgojno valjani nerastovi i nazimice moraju biti upisani u središnji popis koji vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.
4.2. Potpora za nabavu uzgojno valjanih ovnova
Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih ovnova obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave ovčarstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja. Potpora za nabavu ovnova dodijeliti će se u iznosu od 50 % prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 5.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.
4.3. Potpora za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka
Potpora se dodjeljuje namijenjena povećanju kvalitete mlijeka proizvedenog na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.Cilj je poticanje mliječnog stočarstva. Prihvatljivi trošak je kupnja nove opreme/dijelova opreme za mužnju, hlađenje i čuvanje mlijeka. Potpora za poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenja mlijeka dodijeliti će se u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 10.000,00 kuna. PDV prihvatljiv trošak.

Mjera 5. POTPORA PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Potpora će se dodijeliti za premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednicima s područja Bjelovarsko- bilogorske županije u 2020. godini u iznosu 50 % plaćene premije osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru i višegodišnjim nasadima, a korisnik može ostvariti potporu do najviše 20.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 6. POTPORA OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA
Potpora će se dodijeliti za poboljšanje strukture obrazovanja poljoprivrednika na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji za nastavne planove i programe provode ovlaštene institucije. Prihvatljivi trošak  je plaćanje dijela iznosa računa za sljedeće programe obrazovanja:
– za stjecanje srednje stručne spreme poljoprivrednog zanimanja (obrazovanje odraslih)
– za pohađanje programa prekvalifikacije (u srednju stručnu spremu poljoprivrednog zanimanja).
Visina potpore je 50% od iznosa plaćenog računa, a najviše 3.000,00 kn po polazniku i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 7. SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI
Potpora će se dodijeliti u iznosu od 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 25.000,00 kn po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i to za  izradu sljedeće dokumentacije:
– poslovni plan,
– investicijska studija,
– projekti i dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole,
– dijelovi Glavnog projekta (arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektro projekt, strojarski projekt, tehnološki projekt)
– dokumentacija iz zaštite okoliša i prirode (prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu) i elaborat zaštite okoliša,
– konzultantske usluge,
– i druga projektna dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj za razvojne programe EU.
Prijava mora biti izvršena na natječaje iz Programa Ruralnog razvoja  RH 2014.-2020., kao i na financijske instrumente za ruralni razvoj, za prijave u 2020. godini te za odobrene odluke o dodijeljenim sredstvima u 2019. godini.

Mjera 8. POTPORE ZA PČELARSTVO
Potpora će se dodijeliti za troškove izgradnje, dogradnje i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i skladištenje meda. Korisnici potpora mogu biti pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koji imaju više od 50 pčelinjih zajednica u tekućoj godini. Visina  potpore  je  50 % od dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00 kn po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak. Prihvatljivo je ulaganje u građevinski materijal, kao i u unutarnje odvodne, vodovodne, klimatizacijske, elektro-instalacije i prozore i vrata. Prihvatljivo je isključivo ulaganje na adresi registriranog ili odobrenog objekta.

Mjera 9. ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Potpora će se dodijeliti za analizu tla na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća, za proizvodne parcele prema izboru korisnika. Prihvatljiva je analiza i preporuka provedena od ovlaštenih institucija, za uzorke tla uzete nakon 1. siječnja 2020. godine. Visina potpore je 50 % od cijene analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 1.500,00 kuna po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 10. POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Potpora će se dodijeliti za 50% prihvatljivih troškova zakupa prodajnog prostora/štanda na turističkim sajmovima i sajmovima hrane u Republici Hrvatskoj u 2020. godini, a najviše 2.000,00 kn po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljiv trošak je i ulaganje u promotivne aktivnosti koje su nastale tijekom 2020. godine (tiskani promotivni materijali, oglašavanje na radio postajama, izrada web stranica). PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 11. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Potpora će se dodijeliti za kupovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja količine poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća te trajnih nasada koji su kupljeni u 2020.godini. Iznos potpore je 2.500,00 kn/ha za kupljeno radi povećanja poljoprivrednog posjeda. Iznos potpore se izračunava sukladno površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta. Najviši iznos potpore je 15.000,00 kuna po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.

2. KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, sa sjedištem i proizvodnim površinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Prihvatljivi su isključivo nositelji poljoprivrednog gospodarstva. Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kn godišnje.
Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 20.000  eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13, EU 2019/316). U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 21., stavak 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine, br. 118/18, 42/20), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja. Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

3.  POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– popunjeni obrazac zahtjeva za potporu,
– rješenja o upisu u odgovarajući Upisnik,
– preslika žiro računa,
– preslika računa i dokaz o izvršenoj uplati – u obzir će se uzimati računi izdani i plaćeni tijekom 2020. godine,
– preslika osobne iskaznice obostrana,
– privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka,
– izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora,
– izjava o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti.
Propisani obrazac zahtjeva, izjave i privola moraju biti ispisani i potpisani od ovlaštene osobe. Za svaku pojedinu Mjeru biti će objavljen propisan obrazac zahtjeva s detaljnom dokumentacijom koju korisnik mora dostaviti.

4. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije,  www.bbz.hr – Javni pozivi, a ispunjeni zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja  putem e- maila: mihaela.hadjasija@bbz.hr ili putem pošte na adresu:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj
dr. A. Starčevića 8
43000 Bjelovar
S naznakom
„Javni poziv za potpore u poljoprivredi – za mjeru:____.“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće se razmatrati.
Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije i u tisku.
Javni poziv je otvoren od 15.lipnja 2020. godine do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za ove namjene, a najkasnije do 30. studenog  2020. godine.

5. ODOBRAVANJE POTPORA
Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, na razdjelu 6 Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, na programu P3 Razvoj sela i seoskog prostora u ukupnom iznosu od 3.975.000,00 kuna. Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (nastavno: Povjerenstvo). Povjerenstvo razmatra zaprimljene zahtjeve, utvrđuje pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima, iznos prihvatljivih troškova te predlaže županu dodjelu potpora. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, župan Bjelovarsko-bilogorske županije za Mjeru 1. donosi Odluku o odobrenju zahtjeva za kreditiranje stočarske proizvodnje te se korisnik upućuje u poslovnu banku na realizaciju kredita.
Za Mjeru 3., Mjeru 5., Mjeru 9. i Mjeru 10. na temelju prijedloga Povjerenstva, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Odluku o dodijeli potpora, koja se isplaćuje jednokratno.
Za Mjeru 2., Mjeru 4., Mjeru 6., Mjeru 7., Mjeru 8. i Mjeru 11. na temelju prijedloga Povjerenstva, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Odluku o dodijeli potpore. S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i županije. Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli potpora biti će isplaćena na način da se dodijeljena potpore isplati u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Administrativnu i terensku kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i  ruralni razvoj.
U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja županijske potpore i davanja neistinite dokumentacije Bjelovarsko-bilogorska županija će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa potpore, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

7. INFORMACIJE
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, na brojeve telefona 043/221-921, 043/221-922, ili na e-mail: mihaela.hadjasija@bbz.hr .
KLASA: 320-01/20-01/19
URBROJ: 2103-09-20-1
Bjelovar, 15. lipnja 2020.
       
          ŽUPAN
         Damir Bajs, dipl.iur.

Više na POVEZNICI

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook