Visit Us On Facebook

Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz programa LIFE 2021.-2027. za LIFE natječaj 2023. godine

Objavio Filip Medak

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2023 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i traje do:

-21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Priroda i bioraznolikost” te “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”

-31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

-trgovačka društva i druge pravne osobe,

-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-tijela državne uprave,

-ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,

-udruge,

-fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=205

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook