Visit Us On Facebook

Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2023. godini

Objavio Filip Medak

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove iz sustava znanstvene djelatnosti, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze:

  • tisak
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.)
  • honorari za autore i recenzente
  • izdavačka prava

Visinu financijske potpore utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženoga iznosa.

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 31. kolovoza 2023. godine.

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook