Visit Us On Facebook

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Objavio RADA

Prijavitelj svoj status ranjive skupine u opasnosti od energetskoga siromaštva dokazuje rješenjem o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da prijavitelj zadovoljava socijalne kriterije utvrđene u Izmjenama i dopunama Programa energetske obnove obiteljskih kuća.

Na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Korisnici sredstva fonda UZ POMOĆ CERTIFIKATORA kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljske kuće u mrežnoj aplikaciji.

Prijavitelj uz pomoć energetskog certifikatora može popuniti i poslati svoju prijavu isključivo putem mrežne aplikacije Fonda. Prijava se očitava u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda dostupnu na adresi www.fzoeu.hr.

Energetski certifikator MORA biti s “Liste energetskih certifikatora koji su iskazali interes za sudjelovanje u Programu energetske obnove obiteljskih kuća” koje možete pronaći na slijedećem linku: http://www.fzoeu.hr/…/popis_energetskih_certifikatora_regij…

Više informacija na: http://www.fzoeu.hr/…/javni_poziv_za_financiranje_energetsk…

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook