Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZAA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA 2021. – 2027. SPECIFIČNI CILJ 2. vii

Objavio Filip Medak

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2 vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Pravo prijave na ovaj poziv imaju: javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, a u skladu s odredbama članka 130. i 131. Zakona o zaštitit prirode koje su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP( R ) S, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.300.000,00 eura. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000,00 eura po jednoj prijavi.

Rok za podnošenje prijava je do iskorištenja sredstava Fonda, a najkasnije istekom godine 31. prosinca 2023. godine.

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook