Visit Us On Facebook

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

Objavio RADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima čiji je predmet financiranje izrada projektno tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera nisko ugljične tranzicije.

Prihvatljivi korisnici su isključivo trgovačka društva – operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Prihvatljiva projektno tehnička dokumentacija za mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja korištenja OiE i povećanja energetske učinkovitosti su:

  • Studija izvedivosti
  • Investicijska studija
  • Projektna dokumentacija koja uključuje izradu idejnih rješenja, tehničkih, građevinskih, strojarskih i elektro projekata
  • Natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove
  • Izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju stakleničkih plinova.

Rok za prijavu projekata je do 31. prosinca 2022. godine ili dan iskorištenja sredstava.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook