Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI

Objavio RADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini.

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:

  • javne ustanove
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva i obrtnici

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno -tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Fond će po Pozivu dodjeljivati subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Rok za prijavu je do kraja kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook