Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih  publikacija od interesa za Bjelovarsku – bilogorsku županiju u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Predmet javnog poziva: je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Bjelovarsko – bilogorsku županiji u 2024. godini, a sukladno Zakonu o elektroničkim medijima.

Uvjeti za prijavu na javni poziv:

– imaju sjedište na području Bjelovarske – bilogorske županije

– elektroničke publikacije upisane su u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a koje sadržajem većinom pokrivaju teme s područja Bjelovarsko – bilogorske županije i njenih gradova i općina.

– prijavitelj mora biti upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) najmanje godinu dana od dana predaje prijave

– prema podacima iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra imaju registrirano poslovanje pružanja usluga elektroničkih publikacija, djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, djelatnost javnog informiranja.

Kriteriji:

1. kvaliteta i kreativnost te autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Bjelovarsko – bilogorske županije.

2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području županije), usmjerenost na teme koje su od interesa za građane Bjelovarsko – bilogorske županije i uključenost građana u predložene programske sadržaje.

3. Dinamika i kvantiteta objavljivanja programskih sadržaja koji se predlaže unutar ukupnog programa medija (pozicija objava: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl.

4.Dodatne mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža proizašlih iz primarnih medija prijavitelja te broj klikova/posjeta i pratitelja na društvenim mrežama.

5. doseg objava pojedinog medija – priložiti izvješće Google Analytics i MonsterInsights za elektroničke publikacije.

Rok za podnošenje prijave:

Prijave na javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Bjelovarsko – bilogorske županije.

Za više informacija na linku: https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-financiranje-programskih-sadr%C5%BEaja-pru%C5%BEatelja-elektroni%C4%8Dkih-publikacija-od-interesa-za-bjelovarsko-bilogorsku-%C5%BEupaniju-u-2024-godini

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook