Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji za stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji te stradalnike iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. -2024.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 1.800.000,00 eura.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.500,00 eura do najviše 67.000,00 eura.

Prijave na Poziv mogu dostaviti (prihvatljivi prijavitelji):

– udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i

– udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su pridonijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

– troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu

– troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti

– ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge – stručnjak za aktivnost psihološkog i socijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji te stradalnike iz Domovinskog rata (diploma, uvjerenje o osposobljenosti ili drugi dokaz), za kojeg se traži naknada po ugovoru o djelu

– trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa

– troškovi sitnog uredskog materijala (toner, printer i sl.) nužnog za provođenje aktivnosti

– troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i sl.)

– kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% zatraženog/odobrenog iznosa

– neizravni troškovi (režijski troškovi / troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20%/zatraženog/odobrenog iznosa

– troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene za Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja)

– promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti

– ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri (3) prijave, ukoliko podnosi više od jedne prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Za više informacija na linku: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook