Visit Us On Facebook

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Objavio RADA

U cilju učinkovite provedbe procesa industrijske tranzicije izrađeni su planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Jadranske i Sjeverne Hrvatske koji se temelje na dostupnim resursima i potencijalu za njihovo korištenje, identifikaciji konkurentnih prednosti te pametnoj specijalizaciji regionalnoga gospodarstva u nišama više dodane vrijednosti.

Planovi za industrijsku tranziciju će potaknuti strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva, te će predstavljati nadogradnju horizontalnih javnih politika dajući strateški okvir za učinkovito korištenje proračunskih i EU sredstava za industrijsku tranziciju.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti definirat će se zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti. Nadalje, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje regionalnih lanaca vrijednosti kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i indikativne teme za istraživanje i razvoj, kao i ključne tehnologije, infrastruktura i pametne vještine za industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Stoga, uključite se na vrijeme i postanite dio regionalnih lanaca vrijednosti i su-kreator politika za industrijsku tranziciju!

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: Novosti

Skip to content
Visit Us On Facebook