Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2024. godini

Objavio Filip Medak

Temeljni cilj raspisivanja Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja 2024. godini je poticanje i potpora organizacije velikih međunarodnih sportskih natjecanja kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

IZNOS FINANCIJSKE POTOPORE:

Raspoloživa sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, a koja se procjenjuju na 2.076.567,00 eura.

Najmanji iznos sufinanciranja po međunarodnom sportskom natjecanju koji prijavitelj može zatražiti je 100.000,00 EUR, a najveći iznos 600.000,00 EUR s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velikog međunarodnog sportskog natjecanja. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva.

PRIHVATLJIVI PARTNERI

Udruga, ustanova ili trgovačko društvo koja je upisani u registar sportske djelatnosti i registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, službenih osoba koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (kao što su suci, delegati, volonteri i sl…) te službenih predstavnika međunarodnih sportskih federacija za vrijeme održavanja velikog međunarodnog sportskog natjecanja na području Republike Hrvatske.
 • Troškovi dozvole/prava organiziranja velikog međunarodnog sportskog natjecanja (kotizacije prema međunarodnim sportskim udruženjima);
 • Troškovi opremanja koji se odnose na nabavu (i najam) sportske opreme, sportskih rekvizita i ostale opreme neophodne za provedbu;
 • Troškovi sanacije i/ili adaptacije javno dostupne sportske infrastrukture nužne za provedbu i održavanje velikog međunarodnog sportskog natjecanja;
 • Troškovi najma prostora za provođenje pripreme i natjecanja sportaša;
 • Troškovi najma prostora za provođenje pripreme i natjecanja sportaša;
 • Troškovi medicinske službe/zdravstvene zaštite sportaša;
 • Troškovi anti – dopinga kontrole;
 • Troškovi osiguranja sportaša;
 • Troškovi izrade diploma, plaketa, pehara, medalja i sl;
 • Troškovi osiguranja velikog međunarodnog sportskog natjecanja i sportske građevine za vrijeme održavanja (vatrogasci, hitna medicinska služba, policija, zaštitari i sl);
 • Troškovi organizacije (ureda za organizacije, izrade i distribucije ulaznica, ceremonijala otvaranja i zatvaranja prostora za medalje); itd.

Javni poziv otvoren je od 22. studenoga do 22. prosinca 2023. godine.

Više informacija na linku: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook