Visit Us On Facebook

Javni poziv za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2022. godini

Objavio RADA

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje Javni poziv za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2022. godini čiji je predmet dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti za kreditiranje stočarske proizvodnje, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu.

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem te poljoprivrednim površinama i proizvodnim kapacitetima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Prihvatljivi su isključivo nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

Namjena kredita je nabava rasplodnih junica i grla za tov junadi, svinja i ovaca i koza po povoljnijim uvjetima.
a) rokovi otplate :
– nabava rasplodnih junica – 4 godine,
  – nabava grla za tov junadi – do 20 mjeseci,
  – nabava grla za tov svinja – do 8 mjeseci,
  – nabava grla ovaca i koza – 8 mjeseci.
b) razdoblje počeka kredita za rasplodne junice – 1 godina, a za junad, svinje te ovce i koze povrat je jednokratno nakon isteka roka. Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.
c) najniži pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a najviši   250.000,00 kuna.
d) za nabavu rasplodnih junica najviši iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 5.000,00 kn po grlu, za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu, a za nabavu uzgojno valjanih grla ovaca i koza iznosi 800,00 kuna po grlu.
e) kamatna stopa iznosi najviše do 3,55 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita
f) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 1,80 % kamata godišnje, fiksno te će kamatna stopa za korisnike kredita iznositi najviše do 1,75 postotna poena, godišnje, fiksno od ugovorene kamatne stope.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu za ovu namjenu, a najkasnije do 30. studenog  2022. godine.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook