Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA „KONTROLA POPULACIJA PRIORITETNIH INVAZIVNIH STRANIH VRSTA”

Objavio RADA

Svrha poziva je kontrola populacija prioritetnih IAS navedenih u Tablici 1. kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa. Istovremeno bi se kroz provedbu ovih pilot projekata vrednovali rizici i isplativost mjera kontrole populacija prioritetnih IAS te pratila njihova učinkovitost.

Tablica 1. Prioritetne /AS koje je potrebno kontrolirati na pojedinim područjima

Prioritetna /ASPodručje uklanjanja
Mali indijski mungosnenaseljeni otočići Kobrava, Moračnik i Tajnik (NP Mljet)
Kornjače16 lokacija u Zagrebačkoj županiji, 4 lokacije u Sisačko moslavačkoj županiji, 3 lokacije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 3 lokacije u Požeške-slavonskoj županiji i 6 lokacija u Osječko-baranjskoj županiji
Bodljobradi rakrijeka Vuka u Osječke-baranjskoj županiji
Signalni rakuzvodna fronta širenja u blizini naselja Donja Perjasica i nizvodna fronta širenja na ušću Mrežnice u Koranu (u blizini naselja Turanj) te pritoka Radonja
Plutajuća vodena mekčinarijeke Ilova i Česma u blizini mjesta Kaniš ka Iva, Garešnica, Sišćani i Obedišće u Bjelovarskabilogorskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji
Pajasenotok Levrnaka – uvala Anica i otok Kornat – uvala Lučica (NP Kornati) te otok Vela Sestrica (PP Telašćica)

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Javnog poziva je kako slijedi:

• najniži iznos 200.000,00 HRK

• najviši iznos 2.000.000,00 HRK

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook