Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKTA SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Objavio Filip Medak

Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekta smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. tijela državne uprave

3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

4. Studentski centri sukladno čl. 2. Zakona o obavljanju studenskih poslova, a koji su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

Sredstva fonda:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda pomoći i donacije (sredstva donacije ostvaruju studenski centri) po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 €.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

1. Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnika vode ili dizalice topline ili klimatizacijskog sustava ili rashladnog sustava.

2. Nabava i ugradnja novog rashladnika vode ili dizalice toplice ili rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg nepokretnog rashladnika vode ili dizalice topline ili klimatizacijskih sustava ili rashladnog sustava.

Podnošenje prijave na Javni poziv započinje 27. lipnja 2024. godine od 09,00 sati.

Za više informacija na linku: https://www.fzoeu.hr/docs/235/Javni%20poziv%20ZO%207-2024.pdf

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook