Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SU/FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVU POSTOJEĆE POSJETITELJSKE I PLANINARSKE INFRASTRUKTURE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Objavio RADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže čiji je predmet izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima,
  • pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem,
  • planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područja.

Fond će po ovom Javnom pozivu su/financirati:

  • do 100% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz EU sredstava,
  • do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz drugih izvora su/financiranja.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na izradu i doradu projektne i druge potrebne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske infrastrukture, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

Rok za dostavu zahtjeva je 31. prosinac 2021. godine ili dan objave o iskorištenosti sredstava.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook