Visit Us On Facebook

Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova

Objavio Filip Medak

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za su/financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Predmet je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrži fluorirane stakleničke plinove jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem rade tvari više od 10 tona CO2 eq  koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba – obrtnika.

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene.

Korisnici sredstava ovog Javnog poziva su:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • Tijela državne uprave
  • Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna JLP(R)S
  • Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 eur koji se raspoređuje na sljedeći način:

  • Sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 eur – za projekte proračunskih korisnika koja će se po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sukladno članku 24. stavak 1. točka 1. podstavak 6. Pravilnika u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 eur opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu
  • Sr3dstva subvencije u visini do 2.000.000,00 eur – za projekt trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora sukladno Pravilniku u udjelu do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora. Sredstva subvencije po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka najviše u visini do 15.000,00 eur, a za uređaje većeg rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 eur opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijave traju do 31.12.2023. ili do iskorištenja sredstava.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=204

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook