Visit Us On Facebook

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Objavio Filip Medak

Svrha ovog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. i Izmjenom i dopunom Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unapređenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Cilj ovog Poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici.

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sredstva putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja.

  1. MODEL A – jedinice lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva najviše do 150.000,00 eura.
  2. MODEL B – komunalna društva. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva najviše do 150.000,00 eura.

Rok za prijavu je 31.12.2023. ili do iskorištenja sredstava.

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook