Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA IZ NACIONALNIH I LOKALNIH PLANSKIH I STRATEŠKIH DOKUMENATA

Objavio RADA

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedična pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Intenzitet potpore je do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Opravdani troškovi ovog Javnog poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Prihvatljivi projekti i troškovi:

 1. razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima
 • izrada plana zelene i plave infrastrukture,
 • ulaganja u očuvanje i obnovu staništa,
 • investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama:
 • formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora
 • u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama
 • izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova”) u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama
 • postavljanje ili uređenje ( ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika
 • povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja
 • izgradnja mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima
 • izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti, plažama i sl.
 • izgradnja, proširenje i unaprjeđenje postojeće biciklističke infrastrukture i sadnja drvoreda i grmlja zbog zasjene uz biciklističke staze,
 • sadnja drvoreda i grmlja uz prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze,
 • sadnja stabala i osiguranje sadnog materijala u svrhu davanja doprinosa nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030.,
 • i drugi projekti koji doprinose razvoju zelene infrastrukture.
 1. Projekti razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama (učenje na primjerima uspješnih gradova):
 • projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena te informiranje javnosti i edukacija građana o pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini
 • projekti edukacije o klimatskim promjenama u školama i vrtićima (npr. učenje djece sadnji drveća i sl.)
 1. Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz važećih Programa ili SECAP-a
 2. Prihvatljivi trošak je i trošak nadzora nad izvođenjem radova gdje je to primjenjiva.

Troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije nisu prihvatljivi po ovom Javnom pozivu.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook