Visit Us On Facebook

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Objavio Filip Medak

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja. Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • Imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • Podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • Dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
 • Prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda
 • Ulažu vlastita sredstva
 • Nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obaveza prema Fondu
 • Nemaju poslovne račune u blokadi
 • Nemaju nepodmirenih obaveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su:

 • Trošak vanjskih suradnika koji će raditi na provedbi izobrazno  – informativnih aktivnosti ili edukacije sa svim pripadajućim porezima i doprinosima
 • Trošak smještaja i putnih naloga vanjskih suradnika (predavača)  ukoliko dolaze iz drugih općina/gradova
 • Trošak najam prostora za održavanje radionica i drugih edukativnih tematskih događaja
 • Trošak tiskanog i drugog edukativno – promotivnog materijala
 • Trošak potrošenog materijala za organizaciju radionica i drugih edukativnih tematskih radionica

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuje se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave najviše do 8.000,00 € ali ne više od postotnog udjela koji je propisan

MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuje se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave najviše do 8.000,00 € ali ne više od postotnog udjela koji je propisan

Sredstva Fonda, sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuje se do 31.12.2024. godine ili do iskorištenja sredstava

Ukupna raspoloživa sredstva iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 500.000,00 €

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31.12.2024.

Za više informacija na linku: https://www.fzoeu.hr/UserDocsImages/javna-nabava/Javni%20poziv%20za%20neposredno%20sufinanciranje%20provo%C4%91enja%20izobrazno-informativnih%20aktivnosti%20o%20gospodarenju%20otpadom%20u%20okviru%20kru%C5%BEnog%20g.pdf?vel=938483

Podijeli
Categories: NovostiNatječaji

Skip to content
Visit Us On Facebook