Visit Us On Facebook

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ (tzv. “divlja odlagališta”)

Objavio RADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv kojim dodjeljuje sredstva za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, tzv. divljih odlagališta, u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica te sprječavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj je ukloniti negativan utjecaj i omogućiti povrat okoliša u prirodno stanje, te stvaranje preduvjeta za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave koje:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima Javnog poziva,
  • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno Javnom pozivu,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Prijave su moguće od 28.04.2021. do 31.12.2021. ili do dana objave da su sredstva iskorištena.

Više na: POVEZNICA

Podijeli
Categories: NatječajiNovosti

Skip to content
Visit Us On Facebook